ผู้บริหาร
นายสุรัตน์ สงวนทรัพย์
ผู้อำนวยการ
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่1
จังหวัดชัยนาท
 

 เกี่ยวกับองค์กร  

วิดีโอแนะนำหน่วยงาน
 ฐานข้อมูลของหน่วยงาน  

   โครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งปี 2557/2558
- แผนการสอน
- เอกสารวิชาการ

   พัสดุ / จัดซื้อจัดจ้าง
   รายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง    
   ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ    
   สอบราคาและประกวดราคา
 

Office of Agricultural Extension and Development Region 1, chainat
มุ่งมั่นสนับสนุนการปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตร เพื่อการอยู่ดีมีสุขของเกษตรกร
 
..........................
     
 

วันที่ 27 เมษายน 2560 นางยสุรัตน์ สงวนทรัพย์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 จ.ชัยนาท เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการนักส่งเสริมการเกษตรมืออาชีพ หลักสูตร มิสเตอร์พืช ณ ครั้งที่ 2/2 ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 จ.ชัยนาท โดยมีผู้เข้าอบรม จำนวน 15 คน จาก 9 จังหวัด มานำเสนอผลการถอดองค์ความรู้เกษตรกรต้นแบบ และแลกเปลี่ยนกระบวนการ เทียบเคียงและสังเคราะห์องค์ความรู้ ที่เหมาะสมกับพื้นที่ (Appropriate Technology)) รายละเอียดเพิ่มเติม (27/04/60)

 
           

 

 
   
สสก.1 จังหวัดชัยนาท ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง
ปั่นจักรยาน เยี่ยมชม ศพก.
วันนี้(26 เม.ย.60) สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 จังหวัดชัยนาท ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง ดำเนินการโดย นายสมพิศ พูลสวัสดิ์ เกษตรจังหวัดอ่างทอง จัดกิจกรรม ปั่นจักรยาน เยี่ยมชมกิจกรรมศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.) จังหวัดอ่างทอง”มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่มีการออกกำลังกาย และได้พบปะกับเกษตรกรถึงพื้นที่ โดยเยี่ยมชมกิจกรรมของ ศพก.อำเภอเมืองอ่างทอง ศพก.อำเภอวิเศษชัยชาญ และศูนย์เครือข่ายของ ศพก.อำเภอเมืองอ่างทอง ระยะทางรวม 28 กิโลเมตร มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว จำนวนประมาณ 40 คน โดยมีนายสุรัตน์ สงวนทรัพย์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 จังหวัดชัยนาท เป็นประธานในพิธีเปิด รายละเอียดเพิ่มเติม (27/04/60)
   
เมื่อวันที่26เม.ย.60 นางสาวจริญญา สมบัติทิพย์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
ได้รับมอบหมาย ให้เข้าร่วมเวทีประชุมชี้แจงการจัดทำแปลงต้นแบบในการศึกษาเทคโนโลยีด้านดิน
และปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิต ณ ศดปช.ม่วงหวาน-เขาดิน อ.หนองแซง จ.สระบุรี รายละเอียดเพิ่มเติม (27/04/60)
   
      ภาพข่าวย้อนหลัง
       
   

 

 

ขอความร่วมมือเกษตรกรงดทำนาปรังต่อเนื่อง (นาปรังรอบที่ 2) (24/03/2560)

   

 

 

วาระการประชุมผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตร ครั้งที่ 1/2560 (31/01/2560)

   

 

 

ขอเชิญร่วมปั่นจักรยานออกกำลังกาย"ปั่นเกษตรสัญจร ไหว้พระ เยี่ยมเกษตรกรลุ่มเจ้าพระยา" (20/01/2560)

   

 

รายละเอียดย้อนหลัง
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 จังหวัดชัยนาท
ตำบลบางหลวง อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 17150
หมายเลขโทรศัพท์: +66 5640 5000    
หมายเลขโทรสาร: +66 5640 5001      
E-mail: cdoae@doae.go.th
จัดทำโดย กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ  

 
ค้นหาข้อมูล
ค้นหาใน Google
ค้นหาในสสก1
ข้อมูลภูมิสารสนเทศ
แผนผังเว็บไซต์
บทความด้านการเกษตร
แบบประเมินความพึงพอใจ