ผู้บริหาร
นางอ้อมทิพย์ สุทธิพงศ์เกียรติ์
ผู้อำนวยการ
สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่1
จังหวัดชัยนาท
 

 เกี่ยวกับองค์กร  

 ฐานข้อมูลของหน่วยงาน  

   ปฏิทินการปฏิบัติงานตามระบบส่งเสริม
การเกษตร ปี2557

   พัสดุ / จัดซื้อจัดจ้าง
   รายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง    
   ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ    
   สอบราคาและประกวดราคา
   สถานการณ์น้ำ
ปริมาณน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยา 
(ปัจจุบัน)
ปริมาณน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยา 
(ย้อนหลัง)
   การจัดสรรน้ำในลุ่มเจ้าพระยา
   รายงานสภาพน้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยา
   ภัยธรรมชาติ
Office of Agricultural Extension and Development Region 1, chainat
มุ่งมั่นสนับสนุนการปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตร เพื่อการอยู่ดีมีสุขของเกษตรกร
 
 
     
 

คณะกรรมการประกวดผลงานวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับประเทศมาตรวจประเมินวิสาหกิจชุมชน กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารและข้าว อำเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2557   รายละเอียดเพิ่มเติม (16/7/57)

 
           

 

 
   
นายสุริชาติ สมวัฒนศักดิ์ ผอ.กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สสข 1 ชัยนาท เป็นประธานการประชุมวางแผนจัดงานเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ MRCF meet the press & friend ระหว่างวันที่ 1-2 กันยายน 2557 ณ โรงแรมโกลเด้นดราก้อน รีสอร์ท สิงห์บุรี วันที่ 15 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องประชุม สสข 1 ชัยนาท   รายละเอียดเพิ่มเติม (16/7/57)
   
นางอ้อมทิพย์ สุทธิพงศ์เกียรติ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 จังหวัดชัยนาท เป็นประธานการประชุมการฝึกอบรมการจัดทำแผนที่และประยุกต์ใช้ในงานส่งเสริมการเกษตร และพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรระดับพื้นที่ภายใต้นโยบาย MRCF ด้วย R2R ระหว่างวันที่ 8-10 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 จังหวัดชัยนาท   รายละเอียดเพิ่มเติม (14/7/57)
   
คณะทำงานจัดการความรู้ สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 จังหวัดชัยนาท ได้ร่วมกันถอดองค์ความรู้ นายประสิทธิ์  โพธิ์ยี่ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตรจังหวัดชัยนาท ซึ่งเป็นบุคคลเป้าหมายที่จะเกษียณอายุราชการในอีก 5 ปีข้างหน้า เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2557 ณ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตรจังหวัดชัยนาท อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท   รายละเอียดเพิ่มเติม (7/7/57)
      ภาพข่าวย้อนหลัง
       
   

 

   

 

 

เอกสารประกอบการอบรมการจัดทำแผนที่และประยุกต์ใช้ในงานส่งเสริมการเกษตร และพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรระดับพื้นที่ภายใต้นโยบาย MRCF ด้วย R2R ระหว่างวันที่ 8-10 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 จังหวัดชัยนาท ดาวโหลด

   

 

 

ผลการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับเขตที่ 1 ปี 2557
สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 จังหวัดชัยนาท ดำเนินการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับเขต ปี 2557 ระหว่างวันที่ 19-26 มิถุนายน 2557 เพื่อคัดเลือกวิสาหกิจชุมชนที่มีการบริหารจัดการที่ดี เน้นให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน ใส่ใจกับสิ่งแวดล้อมในชุมชน โดยมีนางอ้อมทิพย์  สุทธิพงศ์เกียรติ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 จังหวัดชัยนาทเป็นประธานกรรมการ และผู้แทนหน่วยงานภาคี 5 หน่วยงานร่วมเป็นกรรมการ ซึ่งผลการประกวดมีดังนี้
รางวัลที่ 1 ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารและข้าว  เลขที่ 40  หมู่ 8 ตำบลสุขเดือนห้า อำเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท
รางวัลที่ 2 ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนศูนย์ผลิตพันธุ์พืชตำบลบางคูวัด เลขที่ 51 หมู่ 1 ตำบลบางคูวัด อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
รางวัลที่ 3 ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนบ้านหนองบอน เลขที่ 105 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองบอน อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี

                รางวัลชมเชย ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนต้นกล้าตำบลพักทัน เลขที่ 22/4 หมู่ 10 ตำบลพักทัน อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี
   

 

 

สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 จังหวัดชัยนาท ได้กำหนดทอดผ้าป่าสามัคคี ณ วัดปากคลองมะขามเฒ่า อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท เพื่อนำจตุปัจจัยสมทบทุนก่อสร้างอาคารฐานหลวงปู่ศุข โดยกำหนดทอดผ้าป่าสามัคคีร่วมกับงานทำบุญอายุวัฒนมงคล 82ปี 62พรรษา พระราชสุทธิโสภณ (หลวงพ่อประทวน ปภากโร) ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดชัยนาท ณ วัดโพธิ์งามเขื่อนเจ้าพระยา ตำบลบางหลวง อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท ในวันอังคารที่ 1 กรกฎาคม 2557 เวลา 12.39 น. แผนที่วัดโพธิ์งาม (26/6/57)

   

 

รายละเอียดย้อนหลัง
สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1  จังหวัดชัยนาท
ตำบลบางหลวง   อำเภอสรรพยา   จังหวัดชัยนาท  17150
โทร. 0 - 5640 -5000     Fax . 0 - 5640 - 5001      
E-mail :cdoae@doae.go.th
จัดทำโดย กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ  
เว็บไซต์นี้ใช้งานได้ดีกับ Internet Explorer7.0 ขึ้นไป
Text Size ขนาด Medium และความละเอียด1024x768 pixel
จอภาพขนาด17 นิ้ว
 
ค้นหาข้อมูล
ค้นหาใน Google
ค้นหาในสสข1
ดาวโหลดแผนที่ภูมิศาสตร์ 9 จังหวัด
แผนผังเว็บไซต์
บทความด้านการเกษตร
แบบประเมินความพึงพอใจ