ผู้บริหาร
นางอ้อมทิพย์ สุทธิพงศ์เกียรติ์
ผู้อำนวยการ
สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่1
จังหวัดชัยนาท
 

 เกี่ยวกับองค์กร  

 ฐานข้อมูลของหน่วยงาน  

   ปฏิทินการปฏิบัติงานตามระบบส่งเสริม
การเกษตร ปี2558

   โครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งปี 2557/2558
- แผนการสอน
- เอกสารวิชาการ

   ผลการประกวดคัดสรรเกษตรกร
สถาบันดีเด่นระดับเขต ปี2557

   พัสดุ / จัดซื้อจัดจ้าง
   รายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง    
   ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ    
   สอบราคาและประกวดราคา
   สถานการณ์น้ำ
ปริมาณน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยา 
(ปัจจุบัน)
ปริมาณน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยา 
(ย้อนหลัง)
   การจัดสรรน้ำในลุ่มเจ้าพระยา
   รายงานสภาพน้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยา
   ภัยธรรมชาติ
Office of Agricultural Extension and Development Region 1, chainat
มุ่งมั่นสนับสนุนการปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตร เพื่อการอยู่ดีมีสุขของเกษตรกร
 
 
     
 

สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 จังหวัดชัยนาท ได้จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "นักส่งเสริมการเกษตรมืออาชีพ" ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 24-26 มิถุนายน 2558 ณ โรงแรมเดอะไพน์รีสอร์ท จังหวัดปทุมธานี รายละเอียดเพิ่มเติม (29/06/58)

 
           

 

 
   
สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 จังหวัดชัยนาท ได้จัดกิจกรรม 5ส เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2558 ติดตั้งซ่อมแซมตาข่ายบริเวณรอบสำนักงาน รายละเอียดเพิ่มเติม (24/06/58)
   

นางอ้อมทิพย์  สุทธิพงศ์เกียรติ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริม และพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 จังหวัดชัยนาท เป็นประธานเปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานโครงการส่งเสริมการเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ่ ครั้งที่ 2/2558 ณ โรงแรมโกลเด้นดราก้อน รีสอร์ท จังหวัดสิงห์บุรี เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2558 รายละเอียดเพิ่มเติม (23/06/58)

   

นายกิตติชาติ ชาติยานนท์ ผอ.กลุ่มพัฒนาบุคลากร สสข1 ชัยนาท เป็นประธานในการรายงานตัวของพนักงานราชการภายในเขตที่ 1 เพื่อมอบนโยบายในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานต่อไป เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2558 ณ ห้องประชุมสสข1 ชัยนาท รายละเอียดเพิ่มเติม (22/06/58)

   

สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 จังหวัดชัยนาท ร่วมปลูกต้นไม้ประจำปีของชาติ ณ เกาะท้าวอู่ทอง ต.หันคา อ.หันคา จ.ชัยนาท เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2558 รายละเอียดเพิ่มเติม (22/06/58)

   
   
      ภาพข่าวย้อนหลัง
       
   

 

 

เอกสารประกอบการสัมมนา หลักสูตร นวส มืออาชีพ ครั้งที่ 3 (2/07/2558)

   

 

 

สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 จังหวัดชัยนาท กำหนดประชมคณะกรรมการประสานงานวิสาหกิจชุมชนระดับเขตที่ 1 ครั้งที่ 2/2558 ในวันที่ 18 มิถุนายน 2558 ณ โรงแรมโกลเด้นดราก้อน รีสอร์ท อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี (10/06/2558)

   

 

 

หลัก 3 ประการเพื่อลดต้นทุนการผลิตข้าว (09/06/2558)

   

 

 

ประกาศผลการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับเขตที่ 1 ประจำปี 2558 (02/06/2558)

   

 

 

ข้อมูลการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การขึ้นทะเบียนเกษตรกรและจัดทำแผนที่เพื่อประยุกต์ใช้ในงานส่งเสริมการเกษตร วันที่ 26-28 พฤษภาคม 2558 ณ โรงแรมเจ้าพระยาธาราริเวอร์ไซค์ (02/06/2558)

   

 

 

เอกสารประกอบการสัมมนา หลักสูตร นวส มืออาชีพ ครั้งที่ 2 (22/05/2558)

   

 

 

สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 จังหวัดชัยนาท กำหนดการประกวดคัดเลือกวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับเขตที่ 1 ปี2558 ระหว่างวันที่ 25-29 พฤษภาคม 2558  ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ (08/05/2558)

   

 

   

 

รายละเอียดย้อนหลัง
สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1  จังหวัดชัยนาท
ตำบลบางหลวง   อำเภอสรรพยา   จังหวัดชัยนาท  17150
โทร. 0 - 5640 -5000     Fax . 0 - 5640 - 5001      
E-mail :cdoae@doae.go.th
จัดทำโดย กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ  
เว็บไซต์นี้ใช้งานได้ดีกับ Internet Explorer7.0 ขึ้นไป
Text Size ขนาด Medium และความละเอียด1024x768 pixel
จอภาพขนาด17 นิ้ว
 
ค้นหาข้อมูล
ค้นหาใน Google
ค้นหาในสสข1
รายชื่อผู้รับผิดชอบงานโครงการ


ข้อมูลภูมิสารสนเทศ
แผนผังเว็บไซต์
บทความด้านการเกษตร
แบบประเมินความพึงพอใจ