นายไพศาล สังข์มงคล
ผู้อำนวยการ
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่1
จังหวัดชัยนาท
 

 เกี่ยวกับองค์กร  

วิดีโอแนะนำหน่วยงาน
 ฐานข้อมูลของหน่วยงาน  
   พัสดุ / จัดซื้อจัดจ้าง
   รายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง    
   ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ    
   สอบราคาและประกวดราคา
 

Office of Agricultural Extension and Development Region 1, chainat
เป็นหน่วยงานทีมีความพร้อมในการให้บริการวิชาการมุ่งมั่นพัฒนาเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรสู่SMARTOFFICERและเกษตรกรผู้นำสู่SMARTFARMER
 
..........................
     
 

วันที่ 17 ม.ค. 61 เวลา 09.00 น. นายไพศาล สังข์มงคล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 จ.ชัยนาท พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ของ สสก.1 ชัยนาท เข้าร่วมงานรัฐพิธีวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช มีพิธีการวางพุ่มถวายราชสักการะ โดยมีนายรณภพ เหลืองไพโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานในพิธี ณ อาคารวิมลคุณากร บริเวณศาลากลางจังหวัดชัยนาท รายละเอียดเพิ่มเติม (17/01/61)

 
           

 

 
   

วันที่ 16 มกราคม 2560 นายไพศาล สังข์มงคล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 จังหวัดชัยนาท มอบหมายให้กลุ่มวิชาการส่งเสริมการเกษตร ร่วมกับสำนักงานเกษตรกรุงเทพมหานคร ในการถอดบทเรียนการดำเนินงานระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ข้าว ณ ศพก เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร รายละเอียดเพิ่มเติม (16/01/61)

   
      ภาพข่าวย้อนหลัง
       
   

 

 


   

 

 

อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรม GISagro/QGIS/FAARMis
โครงการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ปี 2561 (30/11/60)
   

 

 

เอกสารประกอบการอบรมหลักสูตรพัฒนาเจ้าหน้าที่เป็นที่ปรึกษาเกษตรกรและเป็นวิทยากรด้านมาตรฐาน GAP ระดับเขตณ แฟนตาซีรีสอร์ทชัยนาทระหว่างวันที่ 21 – 24  พฤศจิกายน 2560 (27/11/60)
   

 

รายละเอียดย้อนหลัง
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 จังหวัดชัยนาท
ตำบลบางหลวง อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 17150
หมายเลขโทรศัพท์: +66 5640 5000    
หมายเลขโทรสาร: +66 5640 5001      
E-mail: cdoae@doae.go.th
จัดทำโดย กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ  

 
ค้นหาข้อมูล
ค้นหาใน Google
ค้นหาในสสก1

HRD
Learning Center
เขต 1

ข้อมูลภูมิสารสนเทศ
แผนผังเว็บไซต์
บทความด้านการเกษตร
แบบประเมินความพึงพอใจ