ผู้บริหาร
นายสุรัตน์ สงวนทรัพย์
ผู้อำนวยการ
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่1
จังหวัดชัยนาท
 

 เกี่ยวกับองค์กร  

วิดีโอแนะนำหน่วยงาน
 ฐานข้อมูลของหน่วยงาน  

   โครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งปี 2557/2558
- แผนการสอน
- เอกสารวิชาการ

   พัสดุ / จัดซื้อจัดจ้าง
   รายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง    
   ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ    
   สอบราคาและประกวดราคา
 

Office of Agricultural Extension and Development Region 1, chainat
มุ่งมั่นสนับสนุนการปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตร เพื่อการอยู่ดีมีสุขของเกษตรกร
 
..........................
     
 

เมื่อวันที่27กุมภาพันธ์ 2560 นางสาวจุฑามาส จงศิริ นวส.ชำนาญการ ได้รับมอบหมายจาก ผอ.สสก.1จังหวัดชัยนาท เข้าร่วมประชุมประจำเดือนคณะกรมการจังหวัด ฯ ครั้งที่2/2560 ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดชัยนาท โดยมีนายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานการประชุม รายละเอียดเพิ่มเติม (27/02/60)

 
           

 

 
   
วันที่ 25 ก.พ.2560 ผอ.สุรัตน์ สงวนทรัพย์ ผอ.สสก. 1 ชัยนาท ร่วมศึกษาดูงานระบบส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ และร่วมกิจกรรมพบปะสังสรรค์สร้างเครือข่ายการทำงาน ที่ ดาวเคียงเดือนรีสอร์ท อ.บ้านคา จ.ราชบุรี รายละเอียดเพิ่มเติม (26/02/60)
   
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 นายสุรัตน์ สงวนทรัพย์ ผอ.สสก.1มอบหมายให้นายวินัย นาคปาน นวก.ชำนาญการเป็นวิทยากรบรรยายเรื่องระบบส่งเสริมการเกษตร ในเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับจังหวัดเพื่อขับเคลื่อน ศพก. (PW) ครั้งที่ 2/2560 ของสำนักงานเกษตรจังหวัดสิงห์บุรี ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดสิงห์บุรี โดยมี ดร.รุจีพัชร บุญจริง เกษตรจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานในเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรทุกคนของจังหวัดสิงห์บุรีเข้าแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รายละเอียดเพิ่มเติม (24/02/60)
   
      ภาพข่าวย้อนหลัง
       
   

 

 

วาระการประชุมผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตร ครั้งที่ 1/2560 (31/01/2560)

   

 

 

ขอเชิญร่วมปั่นจักรยานออกกำลังกาย"ปั่นเกษตรสัญจร ไหว้พระ เยี่ยมเกษตรกรลุ่มเจ้าพระยา" (20/01/2560)

   

 

 

เอกสารประกอบการอบรมหลักสูตรสร้างเครือข่ายการเรียนรู้เจ้าหน้าที่อารักขาพืชระดับเขต (6/12/2559)

   

 

 

เอกสารการประชุมเกษตรทฤษฎีใหม่ วันที่ 29 พ.ย.59 (29/11/2559)

   

 

 

เอกสารสัมมนา Zoning วันที่ 25 พฤศจิกายน 59 (29/11/2559)

   

 

 

เอกสารอบรม GAP วันที่ 22-24 พ.ย.59 (29/11/2559)

   

 

 

แผนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมการเกษตร พ.ศ.2560-2564 (29/09/2559)

   

 

 

ระบบส่งเสริมการเกษตร MRCF (กองแผนงาน) (29/09/2559)

   

 

 

รายงานการประชุมเกษตรจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 3/2559 (22/07/2559)

รายละเอียดย้อนหลัง
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 จังหวัดชัยนาท
ตำบลบางหลวง อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 17150
หมายเลขโทรศัพท์: +66 5640 5000    
หมายเลขโทรสาร: +66 5640 5001      
E-mail: cdoae@doae.go.th
จัดทำโดย กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ  

 
ค้นหาข้อมูล
ค้นหาใน Google
ค้นหาในสสก1


ข้อมูลภูมิสารสนเทศ
แผนผังเว็บไซต์
บทความด้านการเกษตร
แบบประเมินความพึงพอใจ