ผู้บริหาร
นายสุรัตน์ สงวนทรัพย์
ผู้อำนวยการ
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่1
จังหวัดชัยนาท
 

 เกี่ยวกับองค์กร  

วิดีโอแนะนำหน่วยงาน
 ฐานข้อมูลของหน่วยงาน  

   โครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งปี 2557/2558
- แผนการสอน
- เอกสารวิชาการ

   พัสดุ / จัดซื้อจัดจ้าง
   รายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง    
   ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ    
   สอบราคาและประกวดราคา
 

Office of Agricultural Extension and Development Region 1, chainat
มุ่งมั่นสนับสนุนการปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตร เพื่อการอยู่ดีมีสุขของเกษตรกร
 
..........................
     
 

วันที่ 16 สิงหาคม 2560 นายยอดธงไชย รอดแก้ว ผอ.กลุ่มวิชาการส่งเสริมการเกษตร พร้อมคณะ เยี่ยมเยียนและคัดเลือกผลงานศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนและศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนดีเด่นระดับเขต ณ ศดปช.ตำบลคลองสี่ และ ศจช.ตำบลสวนพริกไทย จ.ปทุมธานี รายละเอียดเพิ่มเติม (16/08/60)

 
           

 

 
   
วันที่ 15 สิงหาคม 2560 นายยอดธงไชย รอดแก้ว ผอ.กลุ่มวิชาการส่งเสริมการเกษตร พร้อมคณะ เยี่ยมเยียนและคัดเลือกผลงานศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนและศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนดีเด่นระดับเขต ณ ศดปช.ตำบลราษฎร์นิยม หมู่ที่ 3 และ ศจช.ตำบลราษฎร์นิยมบ้านคลองนาหนอน หมู่ที่8 อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี รายละเอียดเพิ่มเติม (15/08/60)
   
      ภาพข่าวย้อนหลัง
       
   

 

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 รายละเอียดตามเอกสารแนบนี้ (11/08/2560)


   

 

 

เอกสารการจัดกิจกรรมการสื่อสารภายในองค์กร สร้างความเข้าใจนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ วันที่ 6 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมโกลเด้นดราก้อนรีสอร์ท อ.เมือง จ.สิงห์บุรี


   

 

รายละเอียดย้อนหลัง
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 จังหวัดชัยนาท
ตำบลบางหลวง อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 17150
หมายเลขโทรศัพท์: +66 5640 5000    
หมายเลขโทรสาร: +66 5640 5001      
E-mail: cdoae@doae.go.th
จัดทำโดย กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ  

 
ค้นหาข้อมูล
ค้นหาใน Google
ค้นหาในสสก1
ข้อมูลภูมิสารสนเทศ
แผนผังเว็บไซต์
บทความด้านการเกษตร
แบบประเมินความพึงพอใจ