ข่าวประชาสัมพันธ์

image 1image 1image 1image 1

 

 

 

 

 

image 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประชาสัมพันธ์เกษตรกรผู้สนใจจำหน่ายสินค้าทางการเกษตรในตลาด อตก ดูทางนี้ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-279-2080 ต่อ 610 ฝ่ายกิจการภูมิภาค อ.ต.ก.

ppt. สัมมนาเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวทางการการดำเนินงาน การใช้โปรแกรมทะเบียนเกษตรกร ปี 2563

วิดิทัศน์ผลการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตรตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปี 2562 สำนักงานเกษตรจังหวัดชัยนาท

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเพื่อขอรับการตรวจประเมินเกณฑ์คุณภาพที่พักนักเดินทาง

ประชาสัมพันธ์การสารคดี ชุด Farmer Alert

รายงานการประชุมคณะกรรมการประสานงานวิสาหกิจชุมชนระดับเขต ครั้งที่ 1/2563

รายงานการประชุมคณะทำงานประชาสัมพันธ์ระดับเขต ปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 1

KM ศจช. ดีเด่นระดับเขตปี 2562

เอกสารวิชาการ จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเชื่องโยงงานวิจัยสู่พื้นที่ผ่านศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตสินค้าเกษตร (ศพก) เขตที่ 1 ครั้งที่ 1/2562

RW เพื่อสนับสนุนวิชาการและทักษะให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน

ผลการประกวดศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนดีเด่นระดับเขต และศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนดีเด่นระดับเขต ประจำปี 2561


ผลการคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับเขต ประจำปี 2561

 

ภาพข่าวกิจกรรม

image 2
เข้าร่วมประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่แบบ workshopในการพัฒนาบุคลากรในรูปแบบ Online training
(01/04/64)
image 3
ประชุมผู้อำนวยการกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง
(01/04/64)