ข่าวกิจกรรม

สสก.1 จ.ชัยนาท ร่วมจัดเวทีชุมชนแบบมีส่วนร่วมเพื่อขยายผลงานวิจัยสู่เกษตรกร ครั้งที่ 3 เรื่องการผลิตขยายเชื้อราบิวเวอเรียชนิดพร้อมใช้ที่มีประสิทธิภาพ ผอ.สสก.1 จังหวัดชัยนาท เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประกวดแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรดีเด่น (ระดับเขต) ปี 2565 สสก. 1 จ.ชัยนาท ลงพื้นที่เก็บข้อมูลงานวิจัยโครงการความมั่นคงด้านอาหารกับการเชื่อมโยงท่องเที่ยวเชิงเกษตร สสก.1 จ.ชัยนาท ลงพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการคัดเลือกเกษตรกรดีเด่นระดับประเทศ สาขาอาชีพไร่นาสวนผสม ประจำปี 2565 ผอ.สสก.1 จ.ชัยนาท เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาเครือข่ายศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) ระดับเขต

ลงนามถวายพระพร

 

ข่าวกิจกรรมย้อนหลัง