ความรู้ด้านสนับสนุนระบบงานส่งเสริมการเกษตร

การทำไข่เค็มพอกดินสอพอง

การเตรียมโรงเรือนสำหรับเพาะเห็ดนางฟ้า

เรื่องของน้ำพริก         

จากชาวนา สู่นักธุรกิจด้านการเกษตร

สูตรเด็ดน้ำพริกเผา ทำกินก็ได้ ทำขายก็รวย

การปรับปรุงบำรุงดินเพื่อเพิ่มผลผลิตพืช

ถั่วกรอบแก้ว

ถ่านเหง้ามันสำปะหลัง พลังงานจากวัสดุเหลือใช้

ใช้ QR code เรียนรู้พืชสมุนไพร

น้ำหมักชีวภาพจากเศษซากพืช

น้ำหมักเร่งการเจริญเติบโต

การลดต้นทุนการเลี้ยงจิ้งหรีด

ประโยชน์ของแมลงหางหนีบ

มาทำกิมจิกันเถอะ

การเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

การบริหารจัดการทุนกลุ่มแม่บ้านเกษตรหนองน้ำทิพย์

ปัจจัยความสำเร็จการบริหารจัดการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตเมล็ดพันธ์ข้าวตำบลนางลือ-ท่าชัย

การปลูกกล้วยโดยใช้หน่อ

เกมละลายพฤติกรรม1

เกมละลายพฤติกรรม2

เกมละลายพฤติกรรม3

จุลินทรีย์หน่อกล้วย

วิธีการป้องกันต้นกล้วยหักโค่นโดยไม่ต้อง

ปริมาณน้ำที่พืชต้องการ

การเสนอหนังสือราชการอย่างมีประสิทธิภาพ

เกษตรกรบางบัวทองย่อยสลายฟางภายใน 14 วัน

ทุเรียนเมืองนนท์ 4 ปี มีผลผลิต

จุลินทรีย์จาวปลวก

เชื้อราบิวเวอเรีย

การเพาะเลี้ยงแมลงหางหนีบ
ศจช.หนองหมูรวมพลังป้องกันหนอนหน้าแมวศัตรูปาล์มน้ำมัน
การขยายพันธุ์ผักหวานป่าโดยการเพาะเมล็ด
การค้ำกล้วยไม่เปลืองไม้
การจัดทำวาระในการประชุม
การใช้ประโยชน์จากแผนที่
การดำเนินงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร(สิงห์บุรี)
การทำนา ด้วยหลักการ 1 เพิ่ม 3 ลด
การทำสาวผักหวานป่า
การปลูกกล้วยน้ำว้า
การปลูกกล้วยหอม
การผลิตชะอม ปลอดสารพิษ
การผลิตแตนเบียนไข่ทริโคแกรมม่า
การผลิตแตนเบียนบราคอน ควบคุมหนอนหัวดำพืช
การพัฒนา ศพก.และเครือข่ายให้เข้มแข็ง
เก็บเกี่ยวข้าวโพดฝักสดยังไงให้คงความหวานได้หลายวัน
โคกหนองนาโมเดล ยุวเกษตร ดอนสีนวล ชัยนาท
ดินดี ข้าวงาม ด้วยปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง
ตะไคร้เงินแสน
ทำอย่างไรให้ดอกมะนาวไม่ร่วงและติดผลดี
เทคนิคการใช้แผนพัฒนาการเกษตรให้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานภาคี(วิสูท สว่อุระ)
เทคนิคการตัดแต่งกิ่งผักหวานป่า
ใบและยอดมันสำปะหลัง เพิ่มคุณค่าอาหารโคนม
เทคนิคการปรับ pH ในน้ำบาดาลเพื่อการปลูกผักไฮโดรโปรนิกส์
ปลูกผักสลัดอย่างไรไม่ให้ขม(นายสันติภาพ จุลิวัลลี)
ปัจจัยความสำเร็จ วสช.ผู้ปลูกผักปลอดภัย นน

แปลงใหญ่มันสำปะหลัง สร้างรายได้ร้อยล้าน

แผนการผลิตรายบุคคล(IFPP) กลุ่มส่งเสริมอาชีพฯ

พริกพิโรธ 

พุทรานมสด

มาปลูกชวนชมกันดีกว่า

สะเดา พืชมหัศจรรย์ ป้องกันและกำจัดแลงศัตรูพืชได้อย่างไร

หมูหลุม

การใช้บำรุงรักษาเครื่องยนต์

มะขามเทศนอกฤดู บริหารจัดการดี ผลผลิตมีราคา

การให้บริการที่ดี

ตรวจสอบพัสดุ

ตุ้มตอนกิ่งสูตรนี้ รากงอกดี กิ่งตอนโตเร็ว

เทคนิคการปลูกมะขามเทศลู่ตามลม

บำเหน็จบำนาญ

กระบวนการและเทคนิคการถ่ายทอดความรู้

การถอดบทเรียนเกษตรกรต้นแบบ วิหารแดง 2

การพูดและบุคลิกภาพที่ประทับใจ

ถอดบทเรียน โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ 3

ถอดบทเรียนเกษตรกรต้นแบบ สระโบสถ์

นายสมพร อาภาศิริกุล(ปลูกมันอินทรีย์)

นายสมพร อาภาศิริกุล(อาหารข้นโคนม)

ศทว.การถอดบทเรียนการปลูกข้าวโพดหลังนา

องค์ความรู้ “มะขามเทศนอกฤดู บริหารจัดการดี ผลผลิตมีราคา” เกษตรกรดีเด่นสาขาทำสวนระดับเขต “นางทิพย์วรรณ สลุงอยู่”เกษตรกร ที่อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี

องค์ความรู้ เทคนิคการปลูกมะขามเทศลู่ตามลม เกษตรกรดีเด่นสาขาทำสวนระดับเขต “นางทิพวรรณ สลุงอยู่”เกษตรกร ที่อำเภอพัฒนานิคม
จังหวัดลพบุรี

องค์ความรู้ “ตุ้มตอนสูตรนี้ รากงอกดี กิ่งตอนโตเร็ว” เกษตรกรดีเด่นสาขาทำสวนระดับเขต “นางทิพย์วรรณ สลุงอยู่”เกษตรกร ที่อำเภอพัฒนานิคม
จังหวัดลพบุรี
         

องค์ความรู้ “ ทำนาด้วยเทคโนโลยี อากาศยานไร้คนขับ ” โดย นายอำนาจ ศรีบัวทอง : เกษตรกร อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง

องค์ความรู้ “ ทำการเกษตรอย่างไร ให้มีรายได้ทุกวัน ” โดย นางจันทร์จ้าว โพธิ์สุทธิ: เกษตรกร อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

องค์ความรู้ “ตะไคร้พืชสมุนไพร ดูแลง่าย ต้นทุนต่ำ” โดย นางรุณี ปลั่งมณี : เกษตรกร อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี

องค์ความรู้ “มะตูมแขก พืชสมุนไพร รายได้งาม” โดย นางสมนึก ไทยแท้: เกษตรกร อำเภอพรหมบุรีจังหวัดสิงห์บุรี

องค์ความรู้ เพิ่มกิจกรรมเล็กๆเปลี่ยน..เบื่อเป็นสนุก โดยคุณภัสรา สิงห์ศร (พี่ไก่) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กลุ่มพัฒนาเกษตรกร สำนักงาน เกษตรจังหวัดสิงห์บุรี

องค์ความรู้ การขยายพันธุ์มะเดื่อฝรั่งด้วยการตอนกิ่ง สวนมะเดื่อฝรั่งคุณรุจน์ นายนิรุจน์ หอมชะเอม

องค์ความรู้ “เทคนิค การเก็บเกี่ยวชะอม” โดย นางสาวนฤมล บุญส่ง : เกษตรกร อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี

องค์ความรู้ เทคนิคการให้น้้าจิ้งหรีด นางสาวนันทนา ขำจันทร์ บ้านเลขที่ 83 หมู่ 10 ต.บางระจัน อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุร ีเกษตรกรผู้เลี้ยงจิ้งหรีด

องค์ความรู้ “ชะอมกิ่งตอน ให้ผลผลิตเร็ว เก็บขายได้ทั้งปี” โดย นางสาวนฤมล บุญส่ง : เกษตรกร อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี

องค์ความรู้ “ทำสาวให้ชะอม ยอดใหม่ ทั้งใหญ่ทั้งอวบ” โดย นางสาวนฤมล บุญส่ง : เกษตรกร อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี

องค์ความรู้ เรื่อง “ผลิตแบบแปลงใหญ่ ให้อะไรมากกว่าที่คิด” โดย นายสมพงษ์ ใยคงพงษ์เจริญ : เกษตรกร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

องค์ความรู้ เรื่อง “ดินดี พืชอยู่ได้ ด้วยการห่มดิน” นายวิโรจน์ คำจันทร์ Smart Farmer จังหวัดลพบุรี

องค์ความรู้ ดาวเรืองพืชทางเลือกเสริมรายได้ นางอัมไพ พิกุลขาว : เเกษตรกรอำเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง

องค์ความรู้ “แตงกวา” พืชทางเลือกเมื่อประสบปัญหาภัยแล้ง นายฉลาด ยิ้มแจ้ง ตำบลนางลือ : เกษตรกร อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท

องค์ความรู้ “เคล็ดลับเด็ด แหนมเห็ดอร่อย” โดย นางณัฐวีณา สุวรรณสัมฤทธิ์: เกษตรกร อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

องค์ความรู้ “ปลูกผักอย่างไร มีรายได้ตลอดปี” โดย นายนิคม ชูเมือง : เกษตรกร อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท

องค์ความรู้ ขยายพันธุ์มะนาวง่าย ด้วยการตอนกิ่ง นายสุปกาณฑ์ เนียมจ้อย : เเกษตรกรอำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

องค์ความรู้ “สบู่ฟักข้าว” กิจกรรมแปรรูปง่ายๆ ใครๆ ก็ทำได้ นางเชาว์รัต ทิมยองใย : เกษตรกรอำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี

องค์ความรู้ “ปลูกผักได้ทั้งปี ในพื้นที่จำกัด” โดย นายสมยศ ชมไพบูรณ์: เกษตรกร อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

องค์ความรู้ เห็ดฟางกองเตี้ยใครๆก็ทำได้ ว่าที่ร้อยตรี รุ่งโรจน์ สินธุ์เทียม ตตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

องค์ความรู้ เรื่อง การเป็นวิทยากรกระบวนการโดย นายยอดธงไชย รอดแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาบุคลากร สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 จังหวัดชัยนาท

องค์ความรู้ เรื่อง เกษตรกรชัยนาทปลูกถั่วเขียวในนาช่วงฤดูแล้ง โดยนายสมพร  แข่งเพ็ญแข  

องค์ความรู้ เรื่อง วิธีการผลิตข้าวและขั้นตอนในการปฏิบัติในการลดต้นทุนการผลิตจากสารเคมี ในพื้นที่  อ.หันคา จังหวัดชัยนาท โดยได้ถอดองค์ความรู้เกี่ยวกับรูปแบบวิธีการผลิตที่ปลอดภัยต่อสุขภาพและระบบนิเวศ       ของนายขวัญชัย แตงทอง เกษตรกร อ.หันคา จ.ชัยนาท  

องค์ความรู้ เรื่อง การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ให้ได้ผลดีอย่างผู้มีประสบการณ์ นายเสน่ห์ แทนรอด ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 10 ตำบลบางขุด อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท

องค์ความรู้ เรื่อง การเป็น “พิธีกร”
โดย นายมานพ  พลายแสง
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

องค์ความรู้ เรื่อง Smart Farmer ต้นแบบด้านการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์สลับการปลูกทานตะวัน
โดย นายจำรัส อินทร์เผือก : เกษตรกร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

แนวทางการส่งเสริมการเกษตรในเขตชลประทาน
โดย นายสุรัตน์ สงวนทรัพย์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 จังหวัดชัยนาท
การดำเนินงานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ต้นแบบ
โดย นายเล็ก พวงต้น ( ประธาน ศพก.หนองเสือ)
การวิเคราะห์พื้นที่ตามวิธี FSR/E เพื่อใช้ประโยชน์ในงานส่งเสริมการเกษตร โดย นายสุรัตน์ สงวนทรัพย์ ผอ.สสก.1 จังหวัดชัยนาท
สรุปผลการถอดองค์ความรู้ของสำนักงานเกษตรอำเภอแก่งคอย
ประสบการณ์และแนวทางการประกวดผลงานส่งเสริมการเกษตรดีเด่น
การจัดฝึกอบรมเกษตรกรอย่างมีประสิทธิภาพ
การคัดเลือก ผลงานดีเด่น บุคคล องค์กรและเกษตรกร
กระบวนการถ่ายทอดความรู้
การสร้างความสุขในองค์กร
การสร้างทีมงาน
เปรียบเทียบระเบียบการลา ของข้าราชการ พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2555
การใช้งานระบบสารสนเทศการเกษตรของ กรมส่งเสริมการเกษตร
การประหยัดพลังงานของ สสข. 1 ชัยนาท
รูปแบบศูนย์เรียนรู้ของจังหวัด 9 รูปแบบ
องค์ความรู้ภายในศูนย์เรียนรู้เขต 1
องค์ความรู้เรื่องการสร้างเสริมสุขภาพกายและใจของบุคลากร เขต 1 ชัยนาท
ผลสำเร็จการจัดการความรู้เพื่อพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรเขต 1 ชัยนาท
องค์ความรู้การปฏิบัติราชการ ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ปี 2557 (นายเจริญ พิมพ์ขาล)
ความสำคัญของระบบพิกัด
องค์ความรู้ การจัดทำข้อมูลสารสนเทศ
แนวทางการเลือกปลูกพืชฤดูแล้ง
เทคนิคการจัดเวทีเรียนรู้
เทคนิคการเป็นวิทยากรกระบวนการ
องค์ความรู้ เรื่อง การบริหารสำนักงาน
การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียน
การประชาสัมพันธ์งานส่งเสริมการเกษตรโดย นายไพศาล สังข์มงคล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 จังหวัดชัยนาท